Slush Pile, de stapel ongevraagd aangeboden manuscripten