Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Dinsdag 25 November 2008
Written by Admin

Krijns Communicatie Projecten besteedt continue zorg en aandacht aan de inhoud van de site.

Krijns Communicatie Projecten sluit echter alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die via de website is verkregen. Informatie en adviezen op deze website zijn van algemene aard en kunnen niet worden beschouwd als vervanging van het advies van deskundigen, die je gericht op jouw specifieke situatie zouden kunnen adviseren.
Hetzelfde geldt voor (links naar) informatie van derden, waarvan je via onze website kennisneemt. Krijns Communicatie Projecten heeft geen zeggenschap over de informatie, producten of diensten die op andere websites worden aangeboden en kan daarom niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites.
Krijns Communicatie Projecten is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van informatie en/of diensten die door derden worden aangeboden via daretoo.nl.

0 keer gelezen 

Stuur door aan vriend of bekende